fta/slideshow/slideshow.ss
(module slideshow (lib "frtime.ss" "fta" "slideshow" "private" "frtime")
 (require (lib "slide.ss" "fta" "slideshow"))
 
 ;;; NEW CODE
 (require (lib "slideshow-frlib.ss" "fta" "slideshow" "private"))
 
 (define-syntax (make-reactive stx)
  (syntax-case stx ()
   [(src-make-reactive exp ...)
    (with-syntax ([slide-time (datum->syntax-object #'src-make-reactive 'slide-time)]
           [mouse-x (datum->syntax-object #'src-make-reactive 'mouse-x)] 
           [mouse-y (datum->syntax-object #'src-make-reactive 'mouse-y)]
           [key-events (datum->syntax-object #'src-make-reactive 'key-events)])
     #'(let ([slide-time (get-current-slide-time)]
         [mouse-x (get-current-mouse-x)]
         [mouse-y (get-current-mouse-y)]
         [key-events (get-current-key-events)])
       (parameterize ([current-slide/time slide-time]
              [current-slide/mouse-x mouse-x]
              [current-slide/mouse-y mouse-y]
              [current-slide/key-events key-events])
        exp ...)))]))
 

 
 
 (provide make-reactive
      (all-from (lib "slideshow-frlib.ss" "fta" "slideshow" "private"))
      
      ;;; END NEW CODE
      
      (all-from (lib "slide.ss" "fta" "slideshow"))
	  (all-from-except (lib "frtime.ss" "fta" "slideshow" "private" "frtime") seconds milliseconds)))