phone/phone.rkt
#lang s-exp "../lang/base.rkt"

(require "../permissions/require-permission.rkt")
(require "../ffi/ffi.rkt")
(require "../jsworld/jsworld.rkt")

(provide on-acceleration!
	 on-acceleration
     on-shake!
     on-shake
	 on-tilt!
	 on-tilt
	 on-location-change!
	 on-location-change
	 on-sms-receive!
	 on-sms-receive)


(require-permission "PERMISSION:TILT"
		  "PERMISSION:SHAKE"
		  "PERMISSION:LOCATION"
		  "PERMISSION:SEND-SMS"
		  "PERMISSION:RECEIVE-SMS")

(define (on-acceleration! world-updater effect-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchAcceleration")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w js-x js-y js-z)
             (let ([x (prim-js->scheme js-x)]
                [y (prim-js->scheme js-y)]
                [z (prim-js->scheme js-z)])
              (world-with-effects (effect-updater w x y z)
                        (world-updater w x y z))))
            (lambda (w e)
             (error 'on-acceleration! "an error occured with the accelerometer")))))
(define (on-acceleration world-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchAcceleration")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w js-x js-y js-z)
             (let ([x (prim-js->scheme js-x)]
                [y (prim-js->scheme js-y)]
                [z (prim-js->scheme js-z)])
              (world-updater w x y z)))
            (lambda (w e)
             (error 'on-acceleration "an error occured with the accelerometer")))))(define (on-shake! world-updater effect-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchShake")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w)
             (world-with-effects (effect-updater w)
                       (world-updater w)))
            (lambda (w e)
             (error 'on-shake! "an error occured with the accelerometer")))))


           

(define (on-shake world-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchShake")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            world-updater
            (lambda (w e)
             (error 'on-shake "an error occured with the accelerometer")))))


(define (on-tilt! world-updater effect-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-global-value "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchOrientation")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w js-azimuth js-pitch js-roll)
             (let ([azimuth (prim-js->scheme js-azimuth)]
                [pitch (prim-js->scheme js-pitch)]
                [roll (prim-js->scheme js-roll)])
              (world-with-effects (effect-updater w azimuth pitch roll)
                        (world-updater w azimuth pitch roll))))
            (lambda (w e)
             (error 'on-tilt! "an error occured with the accelerometer")))))(define (on-tilt world-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-global-value "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchOrientation")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w js-azimuth js-pitch js-roll)
             (let ([azimuth (prim-js->scheme js-azimuth)]
                [pitch (prim-js->scheme js-pitch)]
                [roll (prim-js->scheme js-roll)])
              (world-updater w azimuth pitch roll)))
            (lambda (w e)
             (error 'on-tilt "an error occured with the accelerometer")))))(define (on-location-change! world-updater effect-updater)
 (let ([geolocation (js-get-field (js-get-global-value "navigator")
				  "phonegap_geo")])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field geolocation "watchPosition")
                 geolocation
                 success
                 error))
            (lambda (id) (js-call (js-get-field geolocation "clearWatch")
                       geolocation
                       id))
            (lambda (w lat lng)
             (world-with-effects (effect-updater w (prim-js->scheme lat) (prim-js->scheme lng))
                       (world-updater w (prim-js->scheme lat) (prim-js->scheme lng))))
            (lambda (w e)
             (error 'on-location-change! "an error occurred with accessing GPS locations")))))
(define (on-location-change world-updater)
 (let ([geolocation (js-get-field (js-get-global-value "navigator")
				  "phonegap_geo")])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field geolocation "watchPosition")
                 geolocation
                 success
                 error))
            (lambda (id) (js-call (js-get-field geolocation "clearWatch")
                       geolocation
                       id))
            (lambda (w lat lng)
             (world-updater w (prim-js->scheme lat) (prim-js->scheme lng)))
            (lambda (w e)
             (error 'on-location-change "an error occurred with accessing GPS locations")))))
(define (on-sms-receive! world-updater effect-updater)
 (let ([sms (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Sms"))])
  (make-world-config (lambda (handler)
             (js-call (js-get-field sms "addListener")
                 sms
                 handler))
            void ;; FIXME: We need some sort of shutdown here!
            (lambda (w sender-js-str msg-js-str)
             (let ([sender (prim-js->scheme sender-js-str)]
                [msg (prim-js->scheme msg-js-str)])
             (world-with-effects (effect-updater w sender msg)
                       (world-updater w sender msg)))))))(define (on-sms-receive world-updater)
 (let ([sms (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Sms"))])
  (make-world-config (lambda (handler)
             (js-call (js-get-field sms "addListener")
                 sms
                 handler))
            void ;; FIXME: We need some sort of shutdown here!
            (lambda (w sender-js-str msg-js-str)
             (let ([sender (prim-js->scheme sender-js-str)]
                [msg (prim-js->scheme msg-js-str)])
             (world-updater w sender msg))))))