tests/moby-programs/all-tests.rkt
#lang s-exp "../../lang/base.rkt"


;; This module requires the majority of tests here.;; NOTE: js-input.rkt is not being tested here. Must be handled interactively.
;; NOTE: continuation-prompts.rkt is not being tested here. Must be handled interactively.
;; NOTE: continuation-prompts-3.rkt is not being tested here. Must be handled interactively.


(require "sleep.rkt"
	 "display-and-write.rkt"
	 "repeating-decimals.rkt"
	 "ffi.rkt"
	 "ffi-2.rkt"
	 "continuation-marks.rkt"
	 "atan.rkt"
	 "with-handlers-1.rkt"
	 "with-handlers-2.rkt"
	 "when-unless.rkt"
	 "setbang.rkt"
	 "require.rkt"
	 "quasiquote.rkt"
	 "permissions.rkt"
	 "local.rkt"
	 "for-each.rkt"
	 "letrec.rkt"
	 "recur.rkt"
	 "math.rkt"
	 "eof.rkt"
	 "js-big-bang-timer.rkt"
	 "images.rkt"
	 "image-equality.rkt"
	 "falling-ball.rkt"
	 "exercise-control.rkt"
	 "double-client.rkt"
	 "define-struct.rkt"
	 "continuation-prompts-2.rkt"
	 "case-lambda.rkt"
	 "begin.rkt"
	 "and-or.rkt"
	 "42.rkt"	 
	 "cycles.rkt"
	 "list.rkt"
	 "vararity.rkt"
     "check-error.rkt"
	 "vector.rkt"
	 "struct.rkt"
	 "arity.rkt"
	 "apply.rkt"
	 "values.rkt"
	 "compose.rkt"
	 "seconds.rkt"
	 "random.rkt"
	 "identity.rkt"
     "raise.rkt"
	 "exn.rkt"
	 "misc.rkt"
	 "jsworld.rkt"
	 "location.rkt"
     "rotate.rkt"
	 "more-jsworld.ss")


(printf "all-tests completed\n")