phone/tilt.rkt
#lang s-exp "../lang/base.rkt"

(require "../permissions/require-permission.rkt")
(require "../ffi/ffi.rkt")
(require "../jsworld/jsworld.rkt")

(provide on-acceleration!
	 on-acceleration
     on-shake!
     on-shake
	 on-tilt!
	 on-tilt)


(require-permission "PERMISSION:TILT"
		  "PERMISSION:SHAKE")

(define (on-acceleration! world-updater effect-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchAcceleration")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w js-x js-y js-z)
             (let ([x (prim-js->scheme js-x)]
                [y (prim-js->scheme js-y)]
                [z (prim-js->scheme js-z)])
              (world-with-effects (effect-updater w x y z)
                        (world-updater w x y z))))
            (lambda (w e)
             (error 'on-acceleration! "an error occured with the accelerometer")))))
(define (on-acceleration world-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchAcceleration")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w js-x js-y js-z)
             (let ([x (prim-js->scheme js-x)]
                [y (prim-js->scheme js-y)]
                [z (prim-js->scheme js-z)])
              (world-updater w x y z)))
            (lambda (w e)
             (error 'on-acceleration "an error occured with the accelerometer")))))(define (on-shake! world-updater effect-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchShake")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w)
             (world-with-effects (effect-updater w)
                       (world-updater w)))
            (lambda (w e)
             (error 'on-shake! "an error occured with the accelerometer")))))


           

(define (on-shake world-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-field (js-get-global-value "phonegap") "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchShake")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            world-updater
            (lambda (w e)
             (error 'on-shake "an error occured with the accelerometer")))))


(define (on-tilt! world-updater effect-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-global-value "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchOrientation")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w js-azimuth js-pitch js-roll)
             (let ([azimuth (prim-js->scheme js-azimuth)]
                [pitch (prim-js->scheme js-pitch)]
                [roll (prim-js->scheme js-roll)])
              (world-with-effects (effect-updater w azimuth pitch roll)
                        (world-updater w azimuth pitch roll))))
            (lambda (w e)
             (error 'on-tilt! "an error occured with the accelerometer")))))(define (on-tilt world-updater)
 (let ([accelerometer (js-new (js-get-global-value "Accelerometer"))])
  (make-world-config (lambda (success error)
             (js-call (js-get-field accelerometer "watchOrientation")
                 accelerometer
                 success
                 error))
            (lambda (shutdown-f) (js-call shutdown-f #f))
            (lambda (w js-azimuth js-pitch js-roll)
             (let ([azimuth (prim-js->scheme js-azimuth)]
                [pitch (prim-js->scheme js-pitch)]
                [roll (prim-js->scheme js-roll)])
              (world-updater w azimuth pitch roll)))
            (lambda (w e)
             (error 'on-tilt "an error occured with the accelerometer")))))