src/structs.rkt
#lang racket

(require 
 ffi/unsafe)

(provide 
 (all-defined-out))
     
(define-cstruct _sdl-rect
 ((x _sint16)
  (y _sint16)
  (w _uint16)
  (h _uint16)))

(define-cstruct _sdl-color
 ((r _uint8)
  (g _uint8)
  (b _uint8)
  (unused _uint8)))

(define-cstruct _sdl-palette
 ((ncolors _int)
  (colors _sdl-color-pointer)))
  
(define-cstruct _sdl-pixel-format
 ((palette _sdl-palette-pointer)
  (BitsPerPixel _uint8)
  (BytesPerPixel _uint8)
  (Rloss _uint8)
  (Gloss _uint8)
  (Bloss _uint8)
  (Aloss _uint8)
  (Rshift _uint8)
  (Gshift _uint8)
  (Bshift _uint8)
  (Ashift _uint8)
  (Rmask _uint32)
  (Gmask _uint32)
  (Bmask _uint32)
  (Amask _uint32)
  (colorkey _uint32)
  (alpha _uint8)))

(define-cstruct _sdl-surface
 ((flags _uint32)
  (format _sdl-pixel-format-pointer)
  (w _int)
  (h _int)
  (pitch _uint16)
  (pixels _pointer)
  (clip_rect _sdl-rect)
  (refcount _int)))


(define video-info-mask 
 (_bitmask
 '(hw_available = #x00000000
  wm_available = #x00000001
  blit_hw =    #x00000002
  blit_hw_CC =  #x00000003
  blit_hw_A =   #x00000004
  blit_sw =    #x00000005
  blit_sw_CC =  #x00000006
  blit_sw_A =   #x00000007
  blit_fill =   #x00000008)
 _uint32))

(define-cstruct _sdl-video-info
 ((mask video-info-mask)
  (vfmt _sdl-pixel-format-pointer)
  (current_w _int)
  (current_h _int)))

;; SDL Event
;; ---------------------------------------------------------------------

(define _sdl-key
 (_enum
  '(SDLK_UNKNOWN = 0
   SDLK_FIRST = 0
   SDLK_BACKSPACE = 8
   SDLK_TAB = 9
   SDLK_CLEAR = 12
   SDLK_RETURN = 13
   SDLK_PAUSE = 19
   SDLK_ESCAPE = 27
   SDLK_SPACE = 32
   SDLK_EXCLAIM = 33
   SDLK_QUOTEDBL = 34
   SDLK_HASH = 35
   SDLK_DOLLAR = 36
   SDLK_AMPERSAND = 38
   SDLK_QUOTE = 39
   SDLK_LEFTPAREN = 40
   SDLK_RIGHTPAREN = 41
   SDLK_ASTERISK = 42
   SDLK_PLUS = 43
   SDLK_COMMA = 44
   SDLK_MINUS = 45
   SDLK_PERIOD = 46
   SDLK_SLASH = 47
   SDLK_0 = 48
   SDLK_1 = 49
   SDLK_2 = 50
   SDLK_3 = 51
   SDLK_4 = 52
   SDLK_5 = 53
   SDLK_6 = 54
   SDLK_7 = 55
   SDLK_8 = 56
   SDLK_9 = 57
   SDLK_COLON = 58
   SDLK_SEMICOLON = 59
   SDLK_LESS = 60
   SDLK_EQUALS = 61
   SDLK_GREATER = 62
   SDLK_QUESTION = 63
   SDLK_AT = 64
   ;; Skip uppercase letters
   SDLK_LEFTBRACKET = 91
   SDLK_BACKSLASH = 92
   SDLK_RIGHTBRACKET = 93
   SDLK_CARET = 94
   SDLK_UNDERSCORE = 95
   SDLK_BACKQUOTE = 96
   SDLK_a = 97
   SDLK_b = 98
   SDLK_c = 99
   SDLK_d = 100
   SDLK_e = 101
   SDLK_f = 102
   SDLK_g = 103
   SDLK_h = 104
   SDLK_i = 105
   SDLK_j = 106
   SDLK_k = 107
   SDLK_l = 108
   SDLK_m = 109
   SDLK_n = 110
   SDLK_o = 111
   SDLK_p = 112
   SDLK_q = 113
   SDLK_r = 114
   SDLK_s = 115
   SDLK_t = 116
   SDLK_u = 117
   SDLK_v = 118
   SDLK_w = 119
   SDLK_x = 120
   SDLK_y = 121
   SDLK_z = 122
   SDLK_DELETE = 127
   ;; End of ascii mapped keysyms
   ;; International keyboard syms
   SDLK_WORLD_0 = 160
   SDLK_WORLD_1 = 161
   SDLK_WORLD_2 = 162
   SDLK_WORLD_3 = 163
   SDLK_WORLD_4 = 164
   SDLK_WORLD_5 = 165
   SDLK_WORLD_6 = 166
   SDLK_WORLD_7 = 167
   SDLK_WORLD_8 = 168
   SDLK_WORLD_9 = 169
   SDLK_WORLD_10 = 170
   SDLK_WORLD_11 = 171
   SDLK_WORLD_12 = 172
   SDLK_WORLD_13 = 173
   SDLK_WORLD_14 = 174
   SDLK_WORLD_15 = 175
   SDLK_WORLD_16 = 176
   SDLK_WORLD_17 = 177
   SDLK_WORLD_18 = 178
   SDLK_WORLD_19 = 179
   SDLK_WORLD_20 = 180
   SDLK_WORLD_21 = 181
   SDLK_WORLD_22 = 182
   SDLK_WORLD_23 = 183
   SDLK_WORLD_24 = 184
   SDLK_WORLD_25 = 185
   SDLK_WORLD_26 = 186
   SDLK_WORLD_27 = 187
   SDLK_WORLD_28 = 188
   SDLK_WORLD_29 = 189
   SDLK_WORLD_30 = 190
   SDLK_WORLD_31 = 191
   SDLK_WORLD_32 = 192
   SDLK_WORLD_33 = 193
   SDLK_WORLD_34 = 194
   SDLK_WORLD_35 = 195
   SDLK_WORLD_36 = 196
   SDLK_WORLD_37 = 197
   SDLK_WORLD_38 = 198
   SDLK_WORLD_39 = 199
   SDLK_WORLD_40 = 200
   SDLK_WORLD_41 = 201
   SDLK_WORLD_42 = 202
   SDLK_WORLD_43 = 203
   SDLK_WORLD_44 = 204
   SDLK_WORLD_45 = 205
   SDLK_WORLD_46 = 206
   SDLK_WORLD_47 = 207
   SDLK_WORLD_48 = 208
   SDLK_WORLD_49 = 209
   SDLK_WORLD_50 = 210
   SDLK_WORLD_51 = 211
   SDLK_WORLD_52 = 212
   SDLK_WORLD_53 = 213
   SDLK_WORLD_54 = 214
   SDLK_WORLD_55 = 215
   SDLK_WORLD_56 = 216
   SDLK_WORLD_57 = 217
   SDLK_WORLD_58 = 218
   SDLK_WORLD_59 = 219
   SDLK_WORLD_60 = 220
   SDLK_WORLD_61 = 221
   SDLK_WORLD_62 = 222
   SDLK_WORLD_63 = 223
   SDLK_WORLD_64 = 224
   SDLK_WORLD_65 = 225
   SDLK_WORLD_66 = 226
   SDLK_WORLD_67 = 227
   SDLK_WORLD_68 = 228
   SDLK_WORLD_69 = 229
   SDLK_WORLD_70 = 230
   SDLK_WORLD_71 = 231
   SDLK_WORLD_72 = 232
   SDLK_WORLD_73 = 233
   SDLK_WORLD_74 = 234
   SDLK_WORLD_75 = 235
   SDLK_WORLD_76 = 236
   SDLK_WORLD_77 = 237
   SDLK_WORLD_78 = 238
   SDLK_WORLD_79 = 239
   SDLK_WORLD_80 = 240
   SDLK_WORLD_81 = 241
   SDLK_WORLD_82 = 242
   SDLK_WORLD_83 = 243
   SDLK_WORLD_84 = 244
   SDLK_WORLD_85 = 245
   SDLK_WORLD_86 = 246
   SDLK_WORLD_87 = 247
   SDLK_WORLD_88 = 248
   SDLK_WORLD_89 = 249
   SDLK_WORLD_90 = 250
   SDLK_WORLD_91 = 251
   SDLK_WORLD_92 = 252
   SDLK_WORLD_93 = 253
   SDLK_WORLD_94 = 254
   SDLK_WORLD_95 = 255
   ;; Numeric keypad
   SDLK_KP0 = 256
   SDLK_KP1 = 257
   SDLK_KP2 = 258
   SDLK_KP3 = 259
   SDLK_KP4 = 260
   SDLK_KP5 = 261
   SDLK_KP6 = 262
   SDLK_KP7 = 263
   SDLK_KP8 = 264
   SDLK_KP9 = 265
   SDLK_KP_PERIOD = 266
   SDLK_KP_DIVIDE = 267
   SDLK_KP_MULTIPLY = 268
   SDLK_KP_MINUS = 269
   SDLK_KP_PLUS = 270
   SDLK_KP_ENTER = 271
   SDLK_KP_EQUALS = 272
   ;; Arrows + Home/End pad
   SDLK_UP = 273
   SDLK_DOWN = 274
   SDLK_RIGHT = 275
   SDLK_LEFT = 276
   SDLK_INSERT = 277
   SDLK_HOME = 278
   SDLK_END = 279
   SDLK_PAGEUP = 280
   SDLK_PAGEDOWN = 281
   ;; Function keys
   SDLK_F1 = 282
   SDLK_F2 = 283
   SDLK_F3 = 284
   SDLK_F4 = 285
   SDLK_F5 = 286
   SDLK_F6 = 287
   SDLK_F7 = 288
   SDLK_F8 = 289
   SDLK_F9 = 290
   SDLK_F10 = 291
   SDLK_F11 = 292
   SDLK_F12 = 293
   SDLK_F13 = 294
   SDLK_F14 = 295
   SDLK_F15 = 296
   ;; Key state modifier keys
   SDLK_NUMLOCK = 300
   SDLK_CAPSLOCK = 301
   SDLK_SCROLLOCK = 302
   SDLK_RSHIFT = 303
   SDLK_LSHIFT = 304
   SDLK_RCTRL = 305
   SDLK_LCTRL = 306
   SDLK_RALT = 307
   SDLK_LALT = 308
   SDLK_RMETA = 309
   SDLK_LMETA = 310
   SDLK_LSUPER = 311
   SDLK_RSUPER = 312
   SDLK_MODE = 313
   SDLK_COMPOSE = 314
   ;; Miscellaneous function keys
   SDLK_HELP = 315
   SDLK_PRINT = 316
   SDLK_SYSREQ = 317
   SDLK_BREAK = 318
   SDLK_MENU = 319
   SDLK_POWER = 320
   SDLK_EURO = 321
   SDLK_UNDO = 322)))
   
(define _sdl-mod
 (_enum
  '(KMOD_NONE =   #x0000
   KMOD_LSHIFT =  #x0001
   KMOD_RSHIFT =  #x0002
   KMOD_LCTRL =  #x0040
   KMOD_RCTRL =  #x0080
   KMOD_LALT =   #x0100
   KMOD_RALT =   #x0200
   KMOD_LMETA =  #x0400
   KMOD_RMETA =  #x0800
   KMOD_NUM =   #x1000
   KMOD_CAPS =   #x2000
   KMOD_MODE =   #x4000
   KMOD_RESERVED = #x8000)
  _uint8))

(define _sdl-event-type
 (_enum
  '(SDL_NOEVENT = 0
   SDL_ACTIVEEVENT
   SDL_KEYDOWN
   SDL_KEYUP
   SDL_MOUSEMOTION
   SDL_MOUSEBUTTONDOWN
   SDL_MOUSEBUTTONUP
   SDL_JOYAXISMOTION
   SDL_JOYBALLMOTION
   SDL_JOYHATMOTION
   SDL_JOYBUTTONDOWN
   SDL_JOYBUTTONUP
   SDL_QUIT
   SDL_SYSWMEVENT
   SDL_EVENT_RESERVEDA
   SDL_EVENT_RESERVEDB
   SDL_VIDEORESIZE
   SDL_VIDEOEXPOSE
   SDL_EVENT_RESERVED2
   SDL_EVENT_RESERVED3
   SDL_EVENT_RESERVED4
   SDL_EVENT_RESERVED5
   SDL_EVENT_RESERVED6
   SDL_EVENT_RESERVED7
   SDL_USEREVENT = 24
   SDL_NUMEVENTS = 32)
  _uint8))

(define-cstruct _sdl-keysym
 ((scancode _uint8)
  (sym _sdl-key)
  (mod _sdl-mod)
  (unicode _uint16)))

(define-cstruct _sdl-active-event
 ((type _uint8)
  (gain _uint8)
  (state _uint8)))

(define-cstruct _sdl-keyboard-event
 ((type _uint8)
  (which _uint8)
  (state _uint8)
  (keysym _sdl-keysym)))

(define-cstruct _sdl-mouse-motion-event
 ((type _uint8)
  (which _uint8)
  (state _uint8)
  (x _uint16)
  (y _uint16)
  (xrel _sint16)
  (yrel _sint16)))

(define-cstruct _sdl-mouse-button-event
 ((type _uint8)
  (which _uint8)
  (button _uint8)
  (state _uint8)
  (x _uint16)
  (y _uint16)))

(define-cstruct _sdl-joy-axis-event
 ((type _uint8)
  (which _uint8)
  (axis _uint8)
  (value _sint16)))

(define-cstruct _sdl-joy-ball-event
 ((type _uint8)
  (which _uint8)
  (ball _uint8)
  (xrel _sint16)
  (yrel _sint16)))

(define-cstruct _sdl-joy-hat-event
 ((type _uint8)
  (which _uint8)
  (hat _uint8)
  (value _uint8)))

(define-cstruct _sdl-joy-button-event
 ((type _uint8)
  (which _uint8)
  (button _uint8)
  (state _uint8)))

(define-cstruct _sdl-resize-event
 ((type _uint8)
  (w _int)
  (h _int)))

(define-cstruct _sdl-user-event
 ((type _uint8)
  (code _int)
  (data1 _pointer)
  (data2 _pointer)))

(define-cstruct _sdl-sys-wm-event
 ((type _uint8)
  (msg _pointer)))

(define-cstruct _sdl-event
 ((type _sdl-event-type)))
;; ---------------------------------------------------------------------